Geometrie, clasa a 8-a

 Conținutul programei școlare (3393/2017)
  • Elemente ale geometriei în spațiu;
  • Arii și volume ale unor corpuri geometrice.
1. Puncte, drepte, plane
1.1. Puncte, drepte, plane
2. Corpuri geometrice
3. Paralelism
3.2. Dreaptă paralelă cu un plan
3.3. Plane paralele
3.4. Secţiuni paralele cu baza, trunchiul de piramidă şi trunchiul de con circular drept
4. Perpendicularitate
4.1. Dreaptă perpendiculară pe un plan
4.4. Înălțimea trunchiului de piramidă. Înălțimea trunchiului de con
4.5. Plane perpendiculare
4.6. Secțiuni diagonale și axiale
5. Proiecții
5.1. Proiecţii de puncte, de segmente şi de drepte pe un plan
5.2. Unghiul dintre o dreaptă şi un plan
5.3. Lungimea proiecției unui segment
5.4. Unghi diedru. Unghiul a două plane
5.5. Unghiul dintre două plane
6. Distanțe
6.1. Teorema celor trei perpendiculare
6.2. Calculul distanţei de la un punct la o dreaptă
6.3. Calculul distanţei de la un punct la un plan
6.4. Calculul distanţei dintre două plane paralele
7. Arii şi volume
7.1. Distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor geometrice
7.2. Prisma dreaptă cu baza poligon regulat
7.3. Paralelipipedul dreptunghic
7.4. Cubul
7.5. Piramida regulată
7.6. Trunchiul de piramidă regulată
7.7. Cilindrul circular drept
7.8. Conul circular drept
7.9. Sfera