Algebră, clasa a 6-a

1. Mulțimi
1.6. Partiții*
1.7. Principiul cutiei*