Curs M107G

Geometrie, clasa a 7-a

1. Patrulaterul (1)
1.1. Patrulaterul convex
1.2. Paralelogramul
1.3. Linie mijlocie în triunghi
1.4. Dreptunghiul
1.5. Rombul
1.6. Patratul
1.8. Perimetre și arii
2. Cercul (2)
2.1. Coarde și arce de cerc
2.3. Tangenta la cerc (9)
2.4. Poligoane regulate înscrise într-un cerc
2.5. Lungimea cercului şi aria discului
3. Asemănarea triunghiurilor
3.1. Segmente proporționale. Teorema paralelelor echidistante
3.2. Teorema lui Thales
3.3. Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentală a asemănării
3.4. Criterii de asemănare a triunghiurilor
4. Relații metrice în triunghiul dreptunghic
4.1. Proiecții ortogonale pe o dreaptă. Teorema înălțimii
4.2. Teorema catetei
4.3. Teorema lui Pitagora
4.4. Noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic
4.5. Rezolvarea triunghiului dreptunghic
4.6. Calculul elementelor în poligoane regulate
4.7. Ariile poligoanelor studiate (opțional)