Curs M300G

Geometrie

1. Geometrie plană (1)
2. Coordonate baricentrice (2)
2.2. Cercul (1)