Curs M107A

Algebră, clasa a 7-a

1. Mulțimea numerelor reale
2. Ecuaţii și sisteme de ecuaţii liniare (2)
2.1. Transformarea unei egalități într-o egalitate echivalentă. Identităţi
3. Elemente de organizare a datelor