Algebră, clasa a 7-a

 Conținutul programei școlare (3393/2017)
  • Mulțimea numerelor reale;
  • Ecuații și sisteme de ecuații liniare;
  • Elemente de organizare a datelor.
1. Mulțimea numerelor reale
2. Ecuaţii și sisteme de ecuaţii liniare
2.1. Transformarea unei egalități într-o egalitate echivalentă. Identităţi
3. Elemente de organizare a datelor