Exercițiul 86

E.86. Determinați numerele aa, bb și cc care verifică simultan condițiile:
i) media aritmetică a numerelor a,b,ca, b, c este (1)100(3)3(16)1;(-1)^{100} \cdot (-3)^3 \cdot \Big(\dfrac{1}{6} \Big)^{-1};
ii) 7a2b8b+5a=25;\dfrac{7a-2b}{8b+5a} = \dfrac{2}{5};
iii) numerele bb și cc sunt invers proporționale cu 0,040,04 și 0,(3).0,(3).

Olimpiadă, etapa locală, Covasna, 2019

Indicația 1: Cele 3 condiții generează un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute:
i) a+b+c=(162)3\textcolor{red}{\Rightarrow} a+b+c = (-162)\cdot 3
ii) 25a=25b\textcolor{red}{\Rightarrow} 25a=25b
iii) 25c=3b.\textcolor{red}{\Rightarrow} 25c=3b.

Indicația 2: Din ii) și iii) se extrag aa și cc în funcție de bb și se înlocuiesc în i). Se obține astfel b=225.b=-225.

Răspuns: a=234,b=225,c=27.a=-234, b=-225, c=-27.

Soluție:

Analizăm, pe rând, cele trei condiții:
i) a+b+c3=1(27)6a+b+c=(162)3 (1)\dfrac{a+b+c}{3} = 1 \cdot (-27) \cdot 6 \textcolor{red}{\Rightarrow} \boxed{a+b+c = (-162) \cdot 3} \nobreakspace \textcolor{red}{(1)}

ii) 35a10b=16b+10a25a=26ba=26b25 (2)35a-10b=16b+10a \textcolor{red}{\Rightarrow} 25a=26b \textcolor{red}{\Rightarrow} \boxed{a=\dfrac{26b}{25}} \nobreakspace \textcolor{red}{(2)}

iii) bb i.p. cu 4100b=k4100=25k\dfrac{4}{100} \textcolor{red}{\Rightarrow} b=\dfrac{k}{\frac{4}{100}} = 25k

iii) cc i.p. cu 39c=k39=3k\dfrac{3}{9} \textcolor{red}{\Rightarrow} c=\dfrac{k}{\frac{3}{9}} =3k
Din ultimele două relații k=b25=c3c=3b25 (3)\textcolor{red}{\Rightarrow} k= \dfrac{b}{25} = \dfrac{c}{3} \textcolor{red}{\Rightarrow} \boxed{c=\dfrac{3b}{25}} \nobreakspace \textcolor{red}{(3)}

Înlocuim (1)(1) și (2)(2) în (3)(3):

26b25+b+3b25=(162)3\dfrac{26b}{25} + b + \dfrac{3b}{25} = (-162) \cdot 3

26b+25b+3b=(162)325b=22526b+25b+3b=(-162)\cdot 3 \cdot 25 \textcolor{red}{\Rightarrow} \boxed{b=-225}

Înlocuind pe bb în (2) și (3) obținem: a=234\boxed{a=-234} și c=27\boxed{c=-27}