Curs M207A

Algebră, clasa a 7-a

1. Mulțimea numerelor reale (2)
1.3. Numere iraționale
1.4. Modulul unui număr real
1.5. Partea întreagă. Partea fracționară
1.6. Reguli de calcul cu radicali
1.7. Raționalizarea radicalilor
1.8. Formula radicalilor dubli*
2. Ecuații și sisteme de ecuații
3. Identități
4. Inegalități
5. Diverse (1)