Exercițiul 84

E.84. Fie aa, bb și cc numere raționale nenule, astfel încât oricare două sunt diferite între ele. Știind că c=a+b,c=a+b, calculați: A=(abc+bca+cab)(cab+abc+bca).A=\Big( \dfrac{a-b}{c} + \dfrac{b-c}{a} + \dfrac{c-a}{b} \Big) \cdot \Big( \dfrac{c}{a-b} + \dfrac{a}{b-c} + \dfrac{b}{c-a} \Big).

Olimpiadă, etapa locală, Mehedinți, 2016

Indicații: Înlocuim în expresia AA pe cc cu a+ba+b și facem simplificările.

Răspuns: A=1.A=1.

Soluție:

Folosim condiția din enunț pentru a reduce numărul de variabile:

A=(aba+b+baba+a+bab)(a+bab+abab+ba+ba)=A=\Big( \dfrac{a-b}{a+b} + \dfrac{b-a-b}{a} + \dfrac{a+b-a}{b} \Big) \cdot \Big( \dfrac{a+b}{a-b} + \dfrac{a}{b-a-b} + \dfrac{b}{a+b-a} \Big)=

=(aba+b1+1)(a+bab1+1)=1.=\Big( \dfrac{a-b}{a+b} - 1 + 1 \Big) \cdot \Big( \dfrac{a+b}{a-b} - 1 + 1 \Big)=1.

Obs.1: Condiția "aa, bb, cc nenule" ne-a permis să simplificăm fracțiile cu aa, respectiv b.b.

Obs.2: Condiția "oricare două sunt diferite între ele" ne-a permis să simplificăm fracțiile între ele cu aba-b, respectiv a+b.a+b.