Algebră, clasa a 8-a

 Conținutul programei școlare (3393/2017)
  • Intervale de numere reale. Inecuații în R;
  • Calcul algebric în R;
  • Funcții.
1. Intervale de numere reale. Inecuații în ℝ.
1.1. Mulțimi definite printr-o proprietate a elementelor lor
1.2. Intervale numerice și reprezentarea lor pe axa numerelor
1.3. Intersecția și reuniunea intervalelor
1.4. Inecuații de forma ax+b>0 (≤, <, >) unde a, b ∈ ℝ
2. Calcul algebric în ℝ
2.1. Termeni asemenea. Adunarea și scăderea numerelor reale reprezentate prin litere
2.2. Înmulțirea și împărțirea numerelor reale reprezentate prin litere
2.3. Ridicarea la putere cu exponent întreg a numerelor reale reprezentate prin litere
2.4. Formule de calcul prescurtat
2.5. Raționalizarea numitorilor
3. Descompunerea în factori
3.1. Metoda factorului comun
3.2. Utilizarea formulelor de calcul prescurtat
3.3. Descompunerea în factori folosind metode combinate
4. Fracții algebrice
4.1. Fracții algebrice. Amplificarea. Simplificarea
4.2. Adunarea și scăderea fracțiilor algebrice
4.3. Înmulțirea, împărțirea și ridicarea la putere a fracțiilor algebrice
5. Ecuația de gradul 2
6. Funcții
6.1. Funcții definite pe mulțimi finite
6.2. Funcţii de forma f D: → ℝ , f(x) = ax+b
7. Elemente de statistică: indicatorii tendinței centrale